Birgithe Kosović

Foto: Ole Haupt

Biografi

Jeg er født i 1972 i København og har mit efternavn fra min far, der er fra Jugoslavien. Jeg og min bror er vokset op i Albertslund på den københavnske vestegn.

Efter gymnasiet har arbejdet som researcher på Månedsbladet Press, Morgen Bladet i Norge og som featurejournalist på Information i 1990erne. I 2012 modtog jeg Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat. Jeg har deltaget ved internationale litteraturfestivaller i Serbien og Frankrig.

I min skrivning interesserer jeg mig for forræderiet. Svigtet mod én selv; mod andre; mod det, der er større end os selv og vores nærmeste. Dette spørgsmål interesserer mig, både som det trænger sig på i vores inderste, private cirkler, og som de danner vandmærke i politiske konflikter før og nu.

Derfor skriver jeg om normale mennesker i unormale situationer. Jeg vil have fat i hovedpersoner, der er ligesom mig selv og de fleste andre, og ved at sætte dem under ekstremt pres kan jeg tvinge dem til at svare på de svære spørgsmål, som vi alle kæmper med, og som alle peger på det ene: Hvordan overlever jeg, at der er sket noget, som ikke måtte ske? Og hvem er jeg blevet til?Bibliografi

Den inderste fare, roman, Politikens Forlag, bind I 2016, bind II 2018
Politikens Litteraturpris 2018
Jeanne og Henrik Nathansens Mindelegat 2018

Det dobbelte land, roman, Gyldendal, 2010
Danske Banks Litteraturpris 2010
DR Romanprisen 2011
Weekendavisens Litteraturpris 2011
Præmieret af Statens Kunstfond som et værk af særlig høj kunstnerisk kvalitet
Oversat til serbisk

Om natten i Jerusalem, roman, Gyldendal, 1999
Oversat til tysk, fransk, spansk, italiensk, græsk, norsk, svensk og serbisk

Legenden om Villa Valmarana, roman, Gyldendal, 1997
Statens Kunstfonds to-årige igangsætningslegat, 1998
Peder Jensen Kjærgaard og Hustrus Legat, 1998